Täispuidust mööbli kasutusjuhend


Puit on looduslik materjal. Puidu muster ja värvivariatsioonid on iga eseme puhul unikaalsed. Kui tooted on ostetud erineval ajal, võivad neid mõjutanud olla erinevad keskkonnategurid nagu näiteks kliimast tulenevad värvi- ja varjundierinevused. Väikeste pragude ja lõhede tekkimine puidu loomuliku vananemisprotsessi käigus või keskonnamõjudest tulenevalt on normaalne nähtus.

MÖÖBLI PAIGUTAMINE

 1. Pakendi avamisel ja eemaldamisel ei tohi kasutada teravaid esemeid (nuga vms.) sest nii võite pakendis olevat toodet vigastada. Avage pakendid selleks ettenähtud kohtadest. Mööbel tuleb kokku panna juurde lisatud kokkupaneku juhendi või skeemi järele. Juhendit eirav monaaz võib mööblit vigastada. Toetage mööbel kokkupanemisel pakkepaberile, vaibale või muule pehmele pinnale. Jälgida tuleks, et sellel pinnal poleks liivateri, kruvisid või aineid,mis võivad mööblit kahjustada. Kui mööbli uksed ja lukud ei sulgu korralikult, siis tuleb reguleerida mööblieseme jalgade kõrgust või selle võimaluse puudumisel asetada eseme soklinurga või jala alla sobiva paksusega kiil. Kokkupandud mööbli ümberpaigutamisel ruumis tuleks neid tõsta alt poolt ja kanda, mitte lohistada. Enne mööbli ümbertõstmist tuleks vabastada nendesse paigutatud esemetest.
 2. Ärge paigutage mööblit liiga lähedale küttekehadele. Vältige liiga niisket või otsese päikesevalgusega asukohta. Suured temperatuuride kõikumised ja liigne niiskus, võivad põhjustada pragude ja lõhede tekkimist.
 3. Mööbli pleekimise vältimiseks kaitske pindu otsese päikesevalguse eest. Liigne ergas päikesevalgus võib põhjustada mööbli pleekimist ja kahjustada viimistluskihti.
 4. Mööbliesemete riiuleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoorumusi. Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete uksed ja laekad hoida suletuna.
 5. Ärge asetage mööblile teravate servadega või metallalusega esemeid.
 6. Lakikihi lõplik kõvenemine toimub umbes 3 nädala vältel peale tootmist, enne selle aja möödumist ei ole lubatud tööpindu katta sünteetilisest materjalist katetega (kirjutuslauad jne.)

 

MÖÖBLI HOOLDAMINE

 1. Täispuidust mööblit puhastada pehme, minimaalselt niiske lapiga. Vältige liigset hõõrumist ja jälgige puhastamisel puidusüü suunda. Abrasiivsed puhastusvahendid ei sobi puitpindade puhastamiseks. Mööbli puhastamiseks ei lubata kasutada lahustavaid, pleegitavaid ja abrasiivseid aineid sisaldavaid pastasid ega vedelikke, millised ei ole
  ette nähtud mööbli hooldamiseks. Määrdunud pindade puhastamiseks ja värskendamiseks on soovitav kasutada müügilolevaid mööblihooldusvahendeid, järgides nende pakendil toodud eriotstarvet ja kasutamisjuhist. Mööbli määrdunud pindu, samuti klaase ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud pehme lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapiga. Kõik plekid on õigem kohe eemaldada, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda.
 1. Et vältida veekahjustuste ja jäävate plekkide teket, eemaldada mööblile sattunud vesi ja muud aine koheselt. Seejärel kuivatage pind viivitamatult sobivast materjalist puhta ja kuiva lapiga.
 1. Kindlasti tuleb vältida alkoholi, kohvi, jne. teiste tugeva värviga ainete otsest ning pikaaegset kontakti mööbliga. Vältige mööbli vigastamist teravate esemetega. Pretensioon mööblile ei laiene mehaaniliste vigastuste, vedelike- ja kuumuskahjustustele.

 2. Õlitatud pindade korral soovitame mööblit õlitada regulaarselt. Algul võib toodete pind tunduna kuivem ja seetõttu tuleb mööblit õlitada tihedamini 3-4 korda,  hiljem 1-2 korda aastas. Õli hõõrutakse puhta lapiga kuivale, puhastatud pinnale puidu mustri suunas. Seejärel lastakse õlil imbuda ca 30 min. Vältimaks ebaühtlast tulemust, tuleb üleliigne õli eemaldada kuiva ja puhta lapiga puidu mustri suunas (kehtib õlitatud mööbli kohta). Tooteid pakendist eemaldades, võib puidu pind tunduda kuiv ja veidi kare. Kuna tegu on loodusliku materjaliga, on puit õli endasse tõmmanud ja puidu pinda tuleb uuesti kergelt õlitada nagu eelpool kirjeldatud. Karedust saab eemaldada kergelt liivapaberiga (150) liikudes puidu mustri suunas ja seda enne õlitamist. Mustust ja tolmu tuleb eemaldada puhta vee ja lapiga. Väältida tuleks keemilisi pesuaineid!  Õlitamist vajav pind tundub veidi kare ja kuiv.

 

MÖÖBLI KASUTAMINE 

 1. Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga.
 1. Ärge paigutage mööblile plastikust või kummist esemeid. Pikemaajaline puutekontakt kummi või plastikuga võib põhjustada neis materjalides sisalduvate kemikaalide reaktsiooni puidu viimistluskihiga.
 1. Asetage aluskaitse kõigi mööblile asetatavate aksessuaaride alla, et vältida kriimude ja jälgede teket mööblile.
 1. Kui mööbli ühendustes ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada (tõmmits ja poltühendused). Pingutus- ja reguleerimistõid võib teostada iseseisvalt, kuid vajadusel kasutage kindlasti spetsialisti abi.
 1. Täispuitpinna viimistluse kaitsmiseks kasutage lõikelauda, kui teostate sellel lõiketöid. 
 1. Mööblit liigutades ühest kohast teise, ei tohi seda lohistada, vaid peab tõstma. Eriti jälgida voodite tõstmisel, et voodi keskel all asuv tugijalg tõuseks ka põrandalt õhku.
 1. Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele. Mööblit hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei lange alla +10°C ja suhteline niiskus on 40-60%. Mööbel peab olema kaitstud otseste päiksekiirte eest, kuna nende mõjul muutub toote värvus ja väimus: välispind võib ebaühtlaselt pleekuda, lakk – ja värvkate praguneda, peeglid tuhmuda.

 2. Mööbliesemete riiuleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoormusi. Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete uksed ja laekad hoida suletuna. Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga. Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.

 3. Mööblile soovitame alla panna viltpatju, mida saab kleepida mööbli jalagade alla, vältimaks põranda kriimustamist. Viltpadjal on olemas ühel pool kleepuv pind, mis kinnitub vajutades kindlalt mööbli külge. Kui toodetele on kleebitud viltpadjad alla, siis ei soovita tooteid nihutada ja lohistada vaid tõsta omale kohale.

Täispuidust, raam- ja spoonitud uksed ja nende hooldus 

Uksed on ette nähtud mööblile, mis paigaldatakse ruumidesse, kus temperatuur jääb vahemikku +5….+24 C° ning suhteline õhuniiskus on 25….70% (vastavalt Eesti Tervisekaitse inspektsiooni nõuetele on eluruumi sobivaim õhuniiskus 40….60%). Ärge paigutage küttekehi (pliit, keeduplaat, röster jms) uste lähedusse. Kuum õhk võib põhjustada uste kuivamist ja deformeerumist. Jälgige, et uksed ei puutuks kokku kuuma õhuga (üle 80 C°). Ärge kasutage uste puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Puituksi puhastatakse pehme, niiske lapiga. Vajadusel kasutatakse enamlevinud mitteabrassiivseid puitpindadele mõeldud puhastusvahendeid. Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldada uksele sattunud mustus koheselt. Uste värskendamiseks kasuta naturaalset linaõli. Väldi ukse vigastamist teravate esemetega. Garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele.

Kuumade esemete asetamiseks tööpinnale kasutada spetsiaalseid aluseid. Lõikamiseks kasutada lõikelauda. Liimpuidust õlitatud töötasapindu tuleb õlitada naturaalse linaõliga vastavalt kasutusele 2-3 korda aastas. Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldada tasapinnale sattunud mustus koheselt. Pretensioon ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele.

Käepidemed ja uksehinged ei ole mõeldud lisaraskuste kandmiseks. Vajadusel niisketes kohtades soovitatav õlitamine. Peale paigaldust võib uks vajada järel-reguleerimist.

Pretensiooni alla ei kuulu olukord:

*kui mööblit pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud; 

*mööblit on valesti ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on mööblit lõhutud või on reguleeringud paigast läinud; 

*mööblit on ise remonditud või ostja poolt valesti hooldatud; 

*mööblile on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile; 

*kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel.

Samuti ei kuulu pretensiooni alla:

* mööbli loomulik kulumine ja pleekimine; 

*hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles kasutusajal; kergesti purunevad materjalid (klaas, tehismaterjalid vms).

Tootja ja müüja tagavad mööbli kvaliteedi vastavuse näidisele ja kehtivatele nõetele, kui ostaja järgib käesoleva juhendi soovitusi ja nõudeid.

Loe lisaks Näpunäiteid puitmööbli hooldamiseks